تولید همزمان برق و حرارت در مقیاس کوچک و به صورت محلی جز تکنولوژی های روز دنیا بوده که در کنار منافع ملی به عنوان یک بنگاه سرمایه گذاری مطمئن مطرح می باشد. در تولید نیروی برق از نیروگاههای تولید پراکنده ، بجای تولید متمرکز و توزیع، از نیروگاههای کوچک که در نزدیکی و یا در مجاورت محل مصرف تاسیس میشوند استفاده می شود لذا از میزان تلفات انرژی برق در نیروگاههای بزرگ شامل 4% مصرف داخلی نیروگاه ها، 4.5% تلفات شبکه های انتقال و 17.5% تلفات شبکه توزیع که در روش تولید و انتقال و توزیع سنتی هدر می رفت جلوگیری می نماید .

در روش تولید پراکنده، به علت نزدیکی به محل مصرف، امکان تولید حرارت همزمان با برق فراهم است. معمولاً تولید همزمان (DG)  به تولید همزمان برق و حرارت ( CHP ) تبدیل می شود. تولید همزمان برق و حرارت یا CHP نیز عبارت از تولید همزمان چند نوع انرژی قابل استفاده  (معمولاً مکانیکی و گرمایی)  در یک سیستم واحد و یکپارچه است .

در تکنولوژی CHP بصورت همزمان حرارت قابل استفاده و انرژی الکتریکی در پروسه ای واحد و با بازدهی بالا تولید می شود. در حالی که در روشهای معمول 60 درصد انرژی تولید شده به شکل حرارت از پوسته، اگزوز و خنک کاری موتور در رادیاتورها هدر می رود ، در سیستم CHP این حرارت همزمان با پروسه تولید انرژی الکتریکی جذب شده و مورد استفاده قرار می گیرد و این امر باعث افزایش بازدهی سیستم تا 80 درصد در محل استفاده میگردد.

شرکت تامین نیروی سام به عنوان سرمایه گذار و پیمانکار در این بخش فعالیت خود را آغاز کرده است ، که بدین منظور دارای دو نیروگاه 25 مگاواتی در شمالغرب کشور بوده و مدیریت پیمان چندین نیروگاه تولید پراکنده در اقصی نقاط کشور را بر عهده دارد.